Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Жупіев Олександр Леонідович

zhupiev.jpg

Освіта та кваліфікація: вища, Дніпропетровський державний університет, 1969 р., Спеціальність динаміка і міцність машин, кваліфікація механіка.

Посада: Старший викладач кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні, Сертифікований викладач SolidWorks Russia, сертифікований користувач з CSWA, CSWP  

Підвищення кваліфікації:

Іспит з отриманням сертифікату компанії Dassault Systemes рівня професіонала в механічному констрюванні в програмному комплексі SolidWorks, ID C-JGDEYKV85C від 30.04.2020.

Участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях з публікацією доповідей

Проектно-конструкторський технологічний інститут ПАТ «Дніпроважмаш» з 11.05.2015 по 07.08.2015. Отримання додаткових знань щодо основ проектування машин для їх залучення у викладацькій діяльності. Програма стажування та звіт про її виконання. Протокол засідання кафедри № 1 від 07.09.2015 р.


Дисципліни, що викладаються

Назва дисципліниОПП, напрям підготовки, спеціальність
Інжиніринг гірничих машин і комплексівбакалаври
ОПП «Гірничі машини та комплекси»
Методи моделювання при проектуванні машинбакалаври
ОПП «Комп’ютерний інжиніринг у машинобудуванні»
Основи комп'ютерного проектування та дизайну машин
Основи проектування машин
Інжиніринг у машинобудуванні
Динаміка і міцність гірничих машинмагістри
ОПП «Гірничі машини та комплекси»
Методи віртуального моделювання технологічних процесів машинаспіранти
133 Галузеве машинобудування
  
Напрямок наукової діяльності: Оптимізація параметрів механічного устаткування на основі сучасних методів комп`ютерного моделювання й обчислювального експерименту.


Наукові та навчально-методичні видання:
https://orcid.org/0000-0003-0531-2217
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507512205
https://publons.com/researcher/1788592/alexander-zhupiev/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_OvNYi0AAAAJ&hl=ru
Загальна кількість публікацій складає понад 150 друкованих праць, з них 4 монографій, 2 навчально-методичних посібника, 10 методичних рекомендацій, 10 патентів, 70 у фахових виданнях, 56 тез доповідей конференцій.


Контакти: кімната 7, будівля 2


© 2006-2021 Інформація про сайт