Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукова діяльність аспірантів та докторантів кафедри


2019 2020 2021 2022 2023

2023

Проблема розробки вітчизняних тюбінгоукладачів / О.В. Панченко // Потураївські читання: Матеріали ХХ міжнар. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 27 січня 2023 р.: Тези – Дніпро : НТУ «ДП», 2023 . – 69-70 https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/vibro/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%202023.pdf

2022

Кухар В.Ю. Обґрунтування конструкції експериментальної установки для дослідження очистки фільтрувальної сітки щітковим очищувачем // Кухар В.Ю., Норенко Д.Д. // Збірник наукових праць НГУ. 2022. № 68. С. 166-173 http://znp.nmu.org.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu/43-68ua/578-68ua15 https://doi.org/10.33271/crpnmu/68.166

Силові впливи на частинку забруднення на сітці щіткового водяного фільтру / Кухар В.Ю., Норенко Д.Д. // // Наукова весна: тези доповідей XII Всеукр.наук.-техн. конф. аспірантів та молодих вчених, 23 – 24 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 146-147. https://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-zbirok-konferentsiy/naukova-vesna-2022/Scientific_Spring_2022.pdf

Розробка методики моделювання напружено-деформованого стану зварних конструкцій методами SOLIDWORKS SIMULATION / Шкут А.П. Заболотний К.С. // Наукова весна: тези доповідей XII Всеукр.наук.-техн. конф. аспірантів та молодих вчених, 23 – 24 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 150-152. https://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-zbirok-konferentsiy/naukova-vesna-2022/Scientific_Spring_2022.pdf

Дослідження динаміки перехідних процесів пуску та впливу падіння крупного шматка породи на колосники вібраційного врівноваженого колосникового перевантажувача ПК-3 / В.В. Волков, К.С. Заболотний, В.П. Франчук // Наукова весна: тези доповідей XII Всеукр.наук.-техн. конф. аспірантів та молодих вчених, 23 – 24 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – С. 144-146. https://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-zbirok-konferentsiy/naukova-vesna-2022/Scientific_Spring_2022.pdf

Обґрунтування методики розрахунку розрізних циліндричних барабанів шахтних підіймальних машин збільшеної канатомісткості / В.В. Симоненко, О.В. Панченко // Наукова весна: тези доповідей XII Всеукр.наук.-техн. конф. аспірантів та молодих вчених, 23 – 24 травня 2022 р. м. Дніпро – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 148-149 https://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-zbirok-konferentsiy/naukova-vesna-2022/Scientific_Spring_2022.pdf

K. S. Zabolotnyi, O. L. Zhupiiev, V. V. Symonenko. Substantiating The Methods For Calculating The Split Cylindrical Drums Of Mine Hoisting Machines With Increased Rope Capacity. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2022, № 5. 60-67 https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-5/060

Обґрунтування методу проектування пристроїв тунельного укладача/ Заболотний К.С., Панченко О.В., Жупієв О.Л.// Перспективи розвитку науки, освіти і технологій в контексті євроінтеграції: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 12 жовтня 2022 р. м. Кропивницький. – Кропивницький: ЦФЕНД, 2022. – 52-54 http://www.economics.in.ua/2022/09/12-2022.html

Calculation of Modernized Screen Design in The Solidworks / Shkut A.Р., Zabolotnyy K.S. // «Світ наукових досліджень. Випуск 13»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 25-26 жовтня 2022 р.). – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 229-230 https://www.economy-confer.com.ua/full-article/3974/

Analysis of Technical Parameters for The UT62 Tubbing Erector / Заболотний К.С., Панченко О.В., Жупієв О.Л.// «Світ наукових досліджень. Випуск 13»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 25-26 жовтня 2022 р.). – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 231-234 https://www.economy-confer.com.ua/full-article/3952/

Перспективи використання рівноміцного гумотросового каната бобінної піднімальної машини / Заболотний К.С., Полушина М.В., Москальова Т.В., Ковирєв М.В. // «Світ наукових досліджень. Випуск 13»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 25-26 жовтня 2022 р.). – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 245-247 https://www.economy-confer.com.ua/full-article/4019/

Study of stress-strain state of mine winder split drums of hoisting machines with increased rope capacity / V. Symonenko, K. Zabolotnyi, O. Zhupiiev // 5 th International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2022. - October 11, 2022. – 213-216 https://www.upet.ro/cercetare/manifestari/Ukraine_2022_Book_of_Abstracts.pdf

Modelling of Stress-Strain State of The One Leaver Tunnel Erector / K. Zabolotnyi, O. Panchenko, O. Zhupiiev // // 5 th International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2022. - October 11, 2022 . – 230-232 https://www.upet.ro/cercetare/manifestari/Ukraine_2022_Book_of_Abstracts.pdf

2021

Кухар В.Ю. Експериментальне обґрунтування параметрів щіткового очищувача сітчастого фільтра технічної води / В.Ю. Кухар, Д.Д. Норенко// Збірник наукових праць НГУ. 2021. № 64. С. 175-187 https://doi.org/10.33271/crpnmu/64.175

Обґрунтування методики розрахунку розрізних циліндричних барабанів шахтних підіймальних машин збільшеної канатомісткості / Симоненко В.В., Панченко О.В. // Молодь: наука та інновації: матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 11–12 листопада 2021 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2021 – 285-286. https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159872

Експериментальне визначення опору переміщенню щіткового очисника по сітчастому фільтроелементу / В.Ю. Кухар, Д.Д. Норенко / Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-технічної конференції «ПОТУРАЄВСЬКІ ЧИТАННЯ», Дніпро, 2021. С. 82-83 https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/vibro/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2021.pdf

The justification of the design of a laboratory facility for experimental measurements of the resistance force of a brush cleaner moving along a strainer mesh / V. Kukhar, D. Norenko // 4nd International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2021. - 238 p. http://ep3.nuwm.edu.ua/22061/1/4rd%20INTERNATIONAL%20SCIENTIFIC%20CONFERENCE.pdf

2020

Анализ применения сетчатых фильтров на водоводах промышленного предприятия /В.Ю. Кухар, Д.Д. Норенко // Матеріали ХVIII науково-технічної конференції «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ». Дніпро, 2020 р.:Тез. Доп.- Д.:НТУ «ДП», 2020. С. 36-37

V. Kukhar, D. Norenko Research and determination of parameters of hydraulic drive of technical water filter with screen filtering element // 3nd International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2020. - 267 p.

Кухар В.Ю. Лабораторные исследования тонкой фильтрации шахтной во-ды Запорожского железорудного комбината // Сборник «Геотехническая механика»: межвед. сб. науч. тр / ИГТМ НАН Украины. 2020. № 150. С. 136-145.

Декларац. пат. на корисну модель 141282 Україна : МПК E21D 11/10 (2006.01). Укладальник оправи тунелю / К.С. Заболотний, Є.С. Запара, А.М. Тіпікін; заявник і патентовласник НТУ «ДП». – № 201910762 ; заявл. 31.10.2019 ; опубл. 25.03.2020, Бюл. № 6. – 4 с.

Calculation of modernized screen design / K. Zabolotny, A. Shkut // 3nd International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2020. (OCTOBER 26, 2020) . Р. 229-232 https://ep3.nuwm.edu.ua/19059/1/Conference%202020.pdf

Обґрунтування методики моделювання та розробка технічного проекту модернізованої конструкції грохота типу ГВЧ-31С / К.С. Заболотний, Жупієв О.Л., Шкут А.П.// Потураївські читання: Матеріали ХVIII міжнародної наук.-технічної конф., м. Дніпро, 24 січня 2020 р.: тези – Дніпро : НГУ, 2020 . – С. 3-5 https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/vibro/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%9F%D0%A7%202020.pdf

K. Zabolotnyi, O. Zhupiiev, O. Panchenko, A. Tipikin (2020) Development of the concept of recurrent metamodeling to create projects of promising designs of mining machines. E3S Web of Conferences 201 (2020). Ukrainian School of Mining Engineering - 2020. P. 15 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101019

2019

Кухар В.Ю., Норенко Д.Д. Обґрунтування параметрів та розробка водяного двоходового гідроприводу фільтру технічної води ФРУ-190-2 // Матеріали ХVII науково-технічної конференції «ПОТУРАЇВСЬКІ ЧИТАННЯ» Дніпро, 2019 р.:Тез. Доп.- Д.:НТУ «ДП», 2019, 25 січня https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/vibro/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%202019.pdf

Тестування вимірювального комплексу експериментального стенду для дослідження роботи гірничого інструменту / К.С. Заболотний, Шкут А.П // Матеріали ХVII на-ук.-техн. конф. «Потураївські читання» (Дніпро, 25 січня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019 - 2019 - С.31-32 https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/vibro/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%202019.pdf

Calculation of modernized screen design / К.С. Заболотний, Шкут А.П // Збірник тез 14 міжнародного форуму студентів і молодих учених «Widening our horizons» (Дніпро, 11-12 квітня 2019 року). – Д.: НТУ «ДП», 2019 – 2019 – C 250-252

Разработка методики моделирования динамических процессов в среде SOLIDWORKS MOTION / К.С. Заболотний, Шкут А.П // Наукова весна – 2019: Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської науковотехнічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Т. 16 . –Д.: НТУ «ДП», 2019 – С. 7–9 https://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-zbirok-konferentsiy/naukova-vesna-2019/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%2016.pdf

Методика моделирования работы манипулятора укладчика / Заболотный К.С., Типикин А.Н., Панченко Е.В.,Жупиев А.Л. // «Сучасні комплекси обладнання для видобутку, збагачення та транспортування корисних копалин. Перспективи розвитку технологічних процесів»: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчя НКМЗ, м. Краматорськ, 18-21 червня 2019 р.: Збірник тез – Краматорськ: НКМЗ, 2019. – С. 22-24

Участь в конференціях аспірантів та докторантів кафедри


 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт