Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія

Вийшли перші два номери науково-виробничого журналу «Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія». У журналі друкуються результати наукових досліджень за розділами: моніторинг та дослідження акваторій; видобування корисних копалин; гідротехнічне будівництво, архітектура і дизайн; механізація та автоматизація процесів; інженерні системи, енергетика; інформаційне та програмне забезпечення; транспортування і логістика; біоресурси та екологія водного середовища.

Головний редактор – Михайло Сукач.
Заступник головного редактора – Андрій Бондаренко.
Відповідальний секретар – Дмитро Міщук.

За інформацією щодо розміщення статей звертатися в к. 10/606, тел. 056-756-0973, або 2-73


Обкладинка (ПТ 02,2015).pdf
Титули, Зміст (ПТ 02,2015).pdf
Інформація (ПТ 02,2015).pdf


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт