Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019-2023
БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 - ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання
Освітньо-професійна програма: "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні"

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Шифр Освітні компоненти
З1 Українська мова:
нормативний та скорочений терміни навчання
З2 Цивілізаційні процеси в українському суспільстві:
нормативний та скорочений терміни навчання
З3 Іноземна мова професійного спрямування:
нормативний та скорочений терміни навчання
З4 Фізична культура і спорт:
нормативний та скорочений терміни навчання
З5 Ціннісні компетенції фахівця:
нормативний та скорочений терміни навчання
З6 Правознавство:
нормативний та скорочений терміни навчання
З7 Цивільна безпека:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б1 Вища математика:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б2 Фізика:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б3 Фізико-хімія машинобудівних матеріалів:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б4 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б5 Інженерна графіка:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б6 Теоретична механіка:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б7 Теорія механізмів і машин:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б8 Опір матеріалів:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б9 Гідравліка та гідропривід:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання
Б10 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання
Б11 Деталі машин:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б12 Електротехніка:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б13 Теплотехніка:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б14 Економіка підприємства:
нормативний та скорочений терміни навчання
Ф1 Тривимірне комп'ютерне конструювання:
нормативний та скорочений терміни навчання
Ф2 Основи комп'ютерного інжинірингу:
нормативний та скорочений терміни навчання
Ф3 Машинобудівне комп'ютерне креслення:
нормативний та скорочений терміни навчання
Ф4 Основи проєктування машин:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання
Ф5 Інжиніринг у машинобудуванні:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання
Ф6 Технологічні умови використання виробів машинобудування:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання
Ф7 Виробничі машини та комплекси:
нормативний та скорочений терміни навчання
Ф8 Курсовий проєкт з інжинірингу у машинобудуванні:
нормативний та скорочений терміни навчання
Ф9 Забезпечення якості конструкторської документації:
нормативний та скорочений терміни навчання


2. ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Блок 1

В1.1 Методи моделювання при проєктуванні машин:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання
В1.2 Основи динаміки машин:
нормативний та скорочений терміни навчання
В1.3 Засади монтажу машин і устаткування:
нормативний та скорочений терміни навчання
В1.4 Основи комп'ютерного проектування та дизайну машин:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання
В1.5 Комп'ютерний інжиніринг підйомно-транспортних машин:
нормативний та скорочений терміни навчання
В1.6 Проєктування стаціонарних установок:
нормативний та скорочений терміни навчання
В1.7 Експлуатація та обслуговування машин:
нормативний та скорочений терміни навчання
В1.8 Технологічні основи машинобудування:
нормативний та скорочений терміни навчання
В1.9 Інжиніринг машин для переробки корисних копалин:
нормативний та скорочений терміни навчання
В1.10 Надійність машин і комплексів:
нормативний та скорочений терміни навчання
В1.11 Основи конструювання, монтажу та обслуговування промислових роботів:
нормативний термін навчання скорочений термін навчання

2.2 Блок 2

В2.1 Методи моделювання при проєктуванні гірничих машин:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання
В2.2 Основи динаміки гірничих машин:
нормативний та скорочений терміни навчання
В2.3 Засади монтажу гірничих машин і обладнання:
нормативний та скорочений терміни навчання
В2.4 Підйомно-транспортні машини:
нормативний та скорочений терміни навчання
В2.5 Основи конструювання гірничих машин і комплексів для підземних робіт:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання
В2.6 Основи комп'ютерного проєктування та дизайну гірничого обладнання:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання
В2.7 Проєктування машин для переробки і збагачення корисних копалин:
нормативний та скорочений терміни навчання
В2.8 Проєктування стаціонарних установок гірничих підприємств:
нормативний та скорочений терміни навчання
В2.9 Міжнародні стандарти в машинобудуванні:
нормативний та скорочений терміни навчання
В2.10 Надійність гірничих машин і комплексів:
нормативний та скорочений терміни навчання
В2.11 Промислові роботи:
нормативний термін навчання, скорочений термін навчання


© 2006-2023 Інформація про сайт