Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020-2024
БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 - ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Освітньо-професійна програма: "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні"

Силабуси навчальних дисциплін

 • Українська мова 
 • Цивілізаційні процеси в українському суспільстві
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Фізична культура і спорт
 • Ціннісні компетенції фахівця
 • Правознавство
 • Цивільна безпека
 • Вища математика
 • Фізика
 • Фізико-хімія машинобудівних матеріалів
 • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 • Інженерна графіка
 • Теоретична механіка
 • Теорія механізмів і машин
 • Опір матеріалів
 • Гідравліка та гідропривід
 • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
 • Деталі машин
 • Електротехніка
 • Теплотехніка 
 • Тривимірне комп'ютерне конструювання
 • Машинобудівне комп'ютерне креслення
 • Технологічні умови використання виробів машинобудування
 • Основи проектування машинскор. термін навчання
 • Надійність машин і комплексів
 • Забезпечення якості конструкторської документації
 • Основи комп'ютерного інжинірингу
 • Методи моделювання при проєктуванні машинскор. термін навчання
 • Основи комп'ютерного проектування та дизайну машинскор термін навчання
 • Інжиніринг у машинобудуванні
 • Дисципліни за вибором студента можна подивитись за посиланням:

 • в межах університета 
 • в межах факультета
 • в межах кафедри 

 • © 2006-2023 Інформація про сайт