Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ
НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ПАТ Дніпроважмаш;

директор проєктно-конструкторського технологічного інституту Ю.О. Драгомирецький
Рецензія на освітньо-наукову програму третього рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування у НТУ "Дніпровська політехніка"

ТОВ "ОКЕАНМАШЕНЕРГО";
Директор Григораш М.В.,
ВІДГУК на освітньо-наукову "Галузеве машинобудування" третього рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка"

Криворізький національний університет;
Завідувач кафедрою гірничих машин і обладнання Криворізького національного університету, канд. техн. наук, доцент Хруцький А.О.,
Рецензія на освітньо-наукову програму вищої освіти "Галузеве машинобудування" рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий), ступінь - доктор філософії, галузь знань - 13 Механічна інженерія, спеціальність - 133 Галузеве машинобудування, тип освітньо-наукова

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України ;
Старший науковий співробітник, кандидат техн. наук, Ільїн С.Р.,
Рецензія на освітньо-наукову програму "Галузеве машинобудування" третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування у НТУ "Дніпровська політехніка"

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України ;
Завідувач відділу механіки машин і процесів переробки мінеральної сировини,
доктор техн. наук, станший науковий співробітник  Шевченко Г.О.,
Рецензія на освітньо-наукову програму вищої освіти "Галузеве машинобудування" рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий), ступінь - доктор філософії, галузь знань - 13 Механічна інженерія, спеціальність - 133 Галузеве машинобудування, тип освітньо-наукова

Дніпровський державний технічний університет;
Завідувач кафедри технологій машинобудування та зварювання Дніпровського державного технічного університету,
доктор техн. наук, професор Бельмас І.В.,
Рецензія на освітньо-наукову програму "Галузеве машинобудування" третього (доктор філософії) рівня вищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування у НТУ "Дніпровська політехніка"


РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ
НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
для аспірантів 2023 року вступу

ПАТ Дніпроважмаш;
директор проєктно-конструкторського технологічного інституту Ю.О. Драгомирецький
Рецензія на освітньо-наукову програму третього рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування у НТУ "Дніпровська політехніка"

ТОВ "ОКЕАНМАШЕНЕРГО";
Директор Григораш М.В.,
ВІДГУК на освітньо-наукову "Галузеве машинобудування" третього рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка"

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України ;
Старший науковий співробітник, кандидат техн. наук, Ільїн С.Р.,
Рецензія на освітньо-наукову програму "Галузеве машинобудування" третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування у НТУ "Дніпровська політехніка"


© 2006-2023 Інформація про сайт