Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Комплекс для переробки скельних гірничих порід
ДРОБИЛЬНО-СОРТУВАЛЬНИЙ ЗАВОД ДСЗ

Автори: доц. Бондаренко А.О., каф. гірничих машин та інжинірингу 
Созін Г.Є. ТОВ «Українська гірнича компанія»

ПРИЗНАЧЕННЯ

Переробка скельних гірничих порід з межею міцності на стиск 600…2500 кгс/см2 для отримання щебеневої та піщаної продукції виробністю до 1,5 млн.т./рік, складування й відвантаження товарної продукції споживачам.

СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ

Переробка гірничої маси розділена у два етапи:

 • - переробка забійним комплексом обладнання у складі самохідних дробильних агрегатів (СДА);
 • - переробка на напівстаціонарному дробильно-сортувальному заводі ДСЗ.
 • Переробка сировини забійним комплексом передбачає використання послідовно встановлених СДА-1 з подрібненням на щоковій дробарці та СДА-2 з подрібненням на конусній дробарці й транспортування стаціонарним конвеєром до напівстаціонарного дробильно-сортувального комплексу ДСЗ.

  Переробку гірничої маси дробильно-сортувальним заводом виконують у дві стадії (рис.). При цьому вихідна гірнича маса розділяється на класи: 0-2 мм, 2-5 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм.

  Модель дробильно-сортувального комплексу

  Проектування дробильно-сортувального комплексу і розробка технологічної документації виконане з використанням програмного забезпечення SolidWorks.

  ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

  Використання інноваційної технології переробки скельних порід забезпечує високу ефективність отримання готової продукції, високу автоматизацію процесів, різноваріантність при відвантаженні продукції споживачам, мінімальну відстань транспортування. Окрім складування до штабельно-кільцевих і конусних складів, додатково, стрічковими конвеєрами продукція може бути скерована на подальше подрібнення або магістральним конвеєром до залізничного навантажувального комплексу.

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

  ДВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпропетровськ, Україна
  к.т.н., доцент Бондаренко А.О.
  тел. +38-050-362-84-38
  E-mail: gidravlik@ukr.net

  © 2006-2023 Інформація про сайт