Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Установка для промивання зернистих матеріалів
ТУРБОМИЙКА ТМ

Автор: доц. Бондаренко А.О.  

ПРИЗНАЧЕННЯ

Класифікація зернистих матеріалів (пісок природний та штучний, відсів дроблення скельних порід) у потоці пульпи з отриманням товарного продукту заданої крупності. Ефективне видалення глинистих і дрібнодисперсних часток. Зневоднення й складування товарного продукту.

СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ

Модель установки ТМ-20

Реалізація процесу промивання вихідної сировини полягає у приготуванні пульпи й видалені з неї дрібнодисперсних і глинистих домішок. Процес промивання відбувається у вертикальному й горизонтальному потоках пульпи при гравітаційному осаджуванні важких класів. Для приготування пульпи та реалізації процесу класифікації рекомендований замкнутий цикл водопостачання з використанням системи горизонтальних відстійників. Загальний вигляд установки (рис. 1).

Технічне рішення захищене патентами:

 • Патент № 33731 Україна, В03В 5/00. Спосіб гідравлічної класифікації / А.О. Бондаренко (Україна) ; заявник і патентовласник Національний гірничий університет – № u 2008 02487; заявл. 26.02.2008 ; опубл. 10.07.2008, Бюл. №13.
 • Патент № 35923 Україна, В03В 5/00. Пристрій для гідравлічної класифікації / А.О. Бондаренко (Україна) ; заявник і патентовласник Національний гірничий університет – № u 2008 05535; заявл. 29.04.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. №19.
 • Патент № 87591 Україна, В03В 5/64. Спосіб гідравлічної класифікації та пристрій для його здійснення / А.О. Бондаренко (Україна) ; заявник і патентовласник Національний гірничий університет – № u 2007 13180; заявл. 27.11.2007 ; опубл. 27.07.2009, Бюл. №14.
 • ПРОМИСЛОВІ ВИПРОБУВАННЯ

  У 2013 р. на виробничій базі ТОВ «Силикатчик» (м. Дніпропетровськ) проведені дослідно-промислові випробування установки для промивання зернистих матеріалів ТУРБОМИЙКА ТМ-3 (рис. 2). У результаті дослідно-промислових випробувань встановлено, що питоме споживання води на промивання піску склало 4,4 м3/т при питомому споживанні електроенергії 1,5 кВт/т.

  ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

  У результаті дослідно-промислових випробувань інноваційної технології переробки зернистих матеріалів з використанням установки ТМ-3 виявлені такі переваги та недоліки:

  Дослідно-промислові випробування установки ТМ-3

  переваги:

 • можливість експлуатації установки в умовах відкритих ділянок переробки;
 • висока ефективність процесу очистки зернистого матеріалу від глинистих, мулистих і дрібнодисперсних домішок;
 • можливість експлуатації у складі комплексу зворотного водопостачання;
 • висока надійність обладнання у зв’язку з відсутністю приводу, у тому числі вузлів тертя;
 • простота експлуатації та технічного обслуговування у зв’язку з відсутністю вузлів змащення;
 • низькі потреби до кваліфікації обслуговуючого персоналу.
 • недоліки:

 • необхідність контролю заданих параметрів водопостачання;
 • необхідність контролю крупності вихідного продукту;
 • залежність якості товарної продукції від якості вихідної сировини.
 • КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

  ДВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпропетровськ, Україна
  к.т.н., доцент Бондаренко А.О.
  тел. +38-050-362-84-38
   E-mail: gidravlik@ukr.net

  © 2006-2023 Інформація про сайт