Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020-2024
БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 - ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання

Освітньо-професійна програма: "Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні"

Шифр Освітні компоненти
З1 Українська мова: 
нормативний та скорочений терміни навчання 
З2 Цивілізаційні процеси в українському суспільстві: 
нормативний та скорочений терміни навчання
З3 Іноземна мова професійного спрямування:
нормативний та скорочений терміни навчання
З4 Фізична культура і спорт:
нормативний та скорочений терміни навчання
З5 Ціннісні компетенції фахівця:
нормативний та скорочений терміни навчання
З6 Правознавство:
нормативний та скорочений терміни навчання
З7 Цивільна безпека:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б1 Вища математика:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б2 Фізика:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б3 Фізико-хімія машинобудівних матеріалів:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б4 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б5 Інженерна графіка:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б6 Теоретична механіка:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б7 Теорія механізмів і машин:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання
Б8 Опір матеріалів:
нормативний та скорочений терміни навчання
Б9 Гідравліка та гідропривід:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання 
Б10 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: 
нормативний  термін навчанняскорочений термін навчання
Б11 Деталі машин: 
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання
Б12 Електротехніка: 
нормативний та скорочений терміни навчання 
Б13 Теплотехніка: 
нормативний та скорочений терміни навчання 
Б14 Економіка підприємства: 
нормативний та скорочений терміни навчання
Ф1 Тривимірне комп'ютерне конструювання: 
нормативний та скорочений терміни навчання
Ф2 Машинобудівне комп'ютерне креслення: 
нормативний та скорочений терміни навчання
Ф3 Технологічні умови використання виробів машинобудування: 
нормативний та скорочений терміни навчання
Ф4 Основи проектування машин: 
нормативний термін навчання, скорочений термін навчання
Ф5 Надійність машин і комплексів: 
нормативний та скорочений терміни навчання
Ф6 Забезпечення якості конструкторської документації: 
нормативний та скорочений терміни навчання
С1 Основи комп'ютерного інжинірингу: 
нормативний та скорочений терміни навчання
С2 Методи моделювання при проєктуванні машин:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання
С3 Основи комп'ютерного проектування та дизайну машин:
нормативний термін навчанняскорочений термін навчання
С4 Інжиніринг у машинобудуванні: 
нормативний та скорочений терміни навчання
С5 Курсовий проєкт з інжинірингу у машинобудуванні:
нормативний та скорочений терміни навчання


Дисципліни за вибором студента можна подивитись за посиланням:

  • в межах університета 
  • в межах факультета
  • в межах кафедри
  • © 2006-2023 Інформація про сайт