Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПОРОШКІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Автори: Франчук В.П., доктор техн. наук, проф., Анциферов О.В., канд. техн. наук, доц.,
Свєткіна О.Ю., доктор техн. наук, проф.

Спрямованість проекту: Розробка вітчизняної технології та обладнання виробництва порошків із спеціальними властивостями для підвищення ресурсу інструменту та термонавантажених деталей машин.

Сфера застосування: Порошки із спеціальними властивостями – це порошки, здрібнення яких проходить на спеціальних режимах, що викликає процес їх механоактивації. Наступне використання активованих порошків поліпшує умови спікання деталей та підвищує їх ресурс. Застосовуються у порошковій металургії і хімічній промисловості.

Короткий опис: Розроблено кілька конструкцій вертикальних вібраційних млинів. У промисловості млини впроваджені на Броварському заводі порошкової металургії (Київська обл.). Для виготовлення невеликих партій порошків у Національному гірничому університеті є три типи млинів, що використовуються при виконанні господарських тем. Відміною цих млинів є віброударний режим подрібнення, що сприяє глибинній механоактивації матеріалів.

Основні техніко-економічні характеристики: Підвищення ресурсу роботи інструменту на 15-30 %. Млини в залежності від типорозміру оснащенні електродвигунами потужністю від 1 до 36 кВт

Рівень конкурентоспроможності: Розробка не має аналогів в Україні та країнах СНД.

Вплив на навколишнє природне середовище: Обладнання і технологія забезпечують виконання відповідних екологічних норм на експлуатацію промислових установок. Механічне здрібнення – значно екологічно ощадливий спосіб отримання порошків у порівнянні з хімічними технологіями. Млин динамічно урівноважений, має високу ступінь ізоляції помольної камери від навколишнього середовища.

Вартість: Млини в залежності від типорозміру оцінюються в 10 до 150 тис. грн.

Термін реалізації та окупність Розраховується окремо у кожному конкретному випадку.

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо створення ділянки виробництва порошкових матеріалів
при кафедрі гірничих машин та інжинірингу

Одним з напрямків науково-дослідницької роботи кафедри є розрахунок і конструювання вертикальних вібраційних млинів та опрацювання технології виробництва порошкових матеріалів. Млини даного типу реалізують віброударний спосіб руйнування часток матеріалу. Дослідженням співробітників кафедри показано, що даний спосіб навантаження матеріалів сприяє проведенню високоефективних механохімічних реакцій, що проявляється у кінцевій активації отриманих порошків. Теоретичне обґрунтування цих процесів дала к.х.н. Свєткіна О.Ю.

Вертикальний вібраційний млин МВВ-03-2
Вертикальний вібраційний млин МВВ-03-2

Практичне використання ефекту активації проводилось при виготовленні пробних партій порошкових матеріалів за господарсько-договірними темами 020495 – 0204100. Теми виконувались на базі обладнання лабораторії вібротехніки кафедри гірничих машин. Напрямок робіт – опрацювання нових технологій здрібнення-активації порошків для потреб організацій та підприємств, що використовують матеріали "високих технологій". Замовником порошків є Інноваційна науково-виробнича фірма "Техпромремонт Лтд”. Вони використані як добавки у суміші для зниження тертя у механічних парах.

При виконанні держбюджетних фундаментальних тем ГП- 337 і ГП-383 на основі співдружності виготовлялись пробні порції порошків для проведення лабораторних аналізів та виготовлення окремих зразків виробів для подальших іспитів. Замовниками порошків були Інституту надтвердих матеріалів (м. Київ) і лабораторія конструкційної кераміки і вогнетривів при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

Вищеназвані організації висловили пропозиції з виготовлення партій порошків для їх використання у промисловості. На цей час є потрібність у невеликих партіях порошків до 100 кг на місяць. Для їх отримання можливо організувати на базі вибухового полігону ділянку виробництва порошкових матеріалів з 2-3 вібраційних млинів. Орієнтовна ціна їх 25-30 тис. грн. Виготовлення їх можливо за рахунок замовників.

© 2006-2022 Інформація про сайт